Địa chỉ: 99 Lê Trung Đình, Tp Quảng Ngãi
Điện thoại: (0255) 3727 339

Bảo tồn 2 vách hố địa tầng được khai quật tại Gò Ma Vương