Địa chỉ: 99 Lê Trung Đình, Tp Quảng Ngãi
Điện thoại: (0255) 3727 339

Khu Bảo tàng cổ vật kết hợp khu du lịch sinh thái tại khu vực mũi Ông Quới, xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang