Địa chỉ: 99 Lê Trung Đình, Tp Quảng Ngãi
Điện thoại: 0255 3727339

Trung tâm Văn hóa đa năng – Phát huy giá trị không gian văn hóa Sa Huỳnh