Ngày 10 và 11 tháng 10 vừa qua Ban quản lý Công viên địa chất (sau đây gọi tắt là CVĐC)  Lý Sơn – Sa Huỳnh đã tổ chức Hội nghị, Tập huấn cung cấp thông tin, kiến thức về CVĐC Toàn cầu UNESCO và CVĐC Lý Sơn – Sa Huỳnh năm 2019 tại Quảng Ngãi.

Với sự tham gia của Tiến sĩ Guy Martini – Tổng thư ký mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO, PGS.TS Trần Tân Văn – Viện trưởng Viện Khoa học địa chất và Khoáng sản, ông Nguyễn Minh Trí – Giám đốc sở VHTT&DL Quảng Ngãi cùng các chuyên gia và nhà khoa học.

doan-anh-duong-tro-thanh-doi-tac-chinh-thuc-cua-cvdc-ly-son-sa-huynh-4
Hình 1: Phó chủ tịch tỉnh Đặng Ngọc Dũng phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đoàn Ánh Dương (sau đây gọi tắt là công ty) được Ban quản lý CVĐC Lý Sơn – Sa Huỳnh trao chứng nhận là đối tác của CVĐC Lý Sơn Sa Huỳnh. Việc xây dựng quan hệ đối tác này là hoạt động quan trọng trong công tác quảng bá truyền thông và giáo dục về CVĐC Lý Sơn – Sa Huỳnh trong tương lai. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, công ty đã trở thành đối tác của CVĐC Lý Sơn – Sa Huỳnh trong các lĩnh vực Cơ sở kinh doanh phục vụ ăn uống cho khách du lịch; Các điểm kinh doanh khu – điểm du lịch; Đơn vị tổ chức lữ hành, đại lý du lịch; Bảo tàng, nhà trưng bày; Kinh doanh sản phẩm, đặc sản địa phương (dịch vụ mua sắm du lịch);

doan-anh-duong-tro-thanh-doi-tac-chinh-thuc-cua-cvdc-ly-son-sa-huynh-7
Hình 2: Giấy chứng nhận đối tác của công ty CPĐTPT Đoàn Ánh Dương

Trở thành đối tác của CVĐC, công ty được hưởng các quyền lợi như được in thêu, dệt Logo của công ty cùng Logo Công viên địa chất trên nhãn hiệu, ấn phẩm, quà lưu niệm để quảng cáo, tuyên truyền quảng bá hình ảnh, thương hiệu, được kết nối trang thông tin điện tử với trang thông tin điện tử của CVĐC Lý Sơn – Sa Huỳnh. Ngoài ra còn được cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ của công ty cho BQL CVĐC Lý Sơn – Sa huỳnh để tuyên truyền quảng bá sản phẩm, thương hiệu dịch vụ trên ấn phẩm, trang thông tin điện tử của CVĐC; được quảng bá tại các sự kiện do BQL CVĐC Lý Sơn – Sa Huỳnh tổ chức, tham gia. Cán bộ, nhân viên Công ty sẽ được tham gia các lớp đào tạo ngoại ngữ, lớp tập huấn kỹ năng, các hoạt động do Ban quản lý CVĐC Lý Sơn – Sa Huỳnh cùng các đơn vị liên quan tổ chức và được cung cấp miễn phí các ấn phẩm, tờ rơi, bản đồ tour tuyến CVĐC theo định kỳ hàng quý.

doan-anh-duong-tro-thanh-doi-tac-chinh-thuc-cua-cvdc-ly-son-sa-huynh-4
Hình 3: Ông Guy Martini và ông Nguyễn Minh Trí trao Giấy chứng nhận cho các đối tác CVĐC Lý Sơn – Sa Huỳnh

Ngoài Công ty CPĐTPT Đoàn Ánh Dương còn một số đối tác khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi như Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi, Ban quản lý Khu chứng tích Sơn Mỹ, Cocoland, khách sạn Cẩm Thành… cùng tạo nên mạng lưới đối tác CVĐC Lý Sơn – Sa Huỳnh  nhằm mục tiêu cung cấp, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ có chất lượng gắn với CVĐC đến du khách; đồng thời cũng là cơ hội cho các đối tác của CVĐC nâng cao chất lượng sản phẩm, phương thức quản lý nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách trong nước và quốc tế, qua đó góp phần quảng bá thương hiệu và nâng cao thu nhập trong tương lai.

doan-anh-duong-tro-thanh-doi-tac-chinh-thuc-cua-cvdc-ly-son-sa-huynh-5
Hình 4: Khóa tập huấn với sự tham gia của các cơ quan, doanh nghiệp trong CVĐC Lý Sơn – Sa Huỳnh

Kết thúc Hội nghị, Tập huấn, cán bộ Công ty Đoàn Ánh Dương cùng các đơn vị tham gia được cấp chứng nhận đã tham gia lớp tập huấn. Đây là đội ngũ cán bộ, nhân sự nòng cốt trong tương lai góp phần xây dựng và phát triển CVĐC Lý Sơn – Sa Huỳnh theo hướng bền vững gắn với Bảo tồn các loại hình di sản tạo cơ sở thúc đẩy phát triển du lịch bền vững dựa vào cộng đồng địa phương.

doan-anh-duong-tro-thanh-doi-tac-chinh-thuc-cua-cvdc-ly-son-sa-huynh-7
Hình 5: PGS.TS Trần Tân Văn trao giấy chứng nhận tham gia khóa tập huấn cho Cán bộ công ty CPĐTPT Đoàn Ánh Dương

Nguyễn Thị Lệ