Chi tiết

Địa điểm: mũi Ông Quới, xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Diện tích: 49,27 ha.
Tổng mức đầu tư: Chưa có số liệu cụ thể.
Khởi công: Năm 2012.
Dự kiến hoàn thành: Năm 2020.
Hạng mục đầu tư: Khu bảo tàng được xây dựng để bảo tồn cổ vật, kết hợp với du lịch sinh thái đồng thời quản lý, bảo vệ và khôi phục phát triển rừng. Được bố trí thành các khu:
– Khu bảo tàng
– Khu lưu trú phân tán
– Khu lưu trú tập trung
– Khu kĩ thuật
Đồng thời, quy hoạch xây dựng hạ tầng xã hội bao gồm:
– Khu công trình đón tiếp, hành chính
– Khu công trình phục vụ
– Công trình village nghỉ dưỡng
– Các sân bãi công trình phụ trợ

http://doananhduong.vn/wp-content/uploads/2018/12/du-an-khu-bao-tang-co-vat-ket-hop-khu-du-lich-sinh-thai-tai-khu-vuc-mui-ong-quoi-xa-cua-can-huyen-phu-quoc-tinh-kien-giang-4.jpg
Hội thảo bảo tồn và phát huy giá trị các di tích tàu cổ đắm tại Phú Quốc

Phạm Trần Đình Nho – tổng hợp