Chi tiết

?Xuân 2019
?Hãy đến với #LAVA? và tìm hiểu về Công viên địa chất Lý Sơn-Sa Huỳnh
?Thưởng thức đồ uống độc đáo, hấp dẫn từ cảm hứng địa chất núi lửa
##Lava-Khámphádisảnđịachất
#99LêTrungĐình