Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đoàn Ánh Dương được thành lập vào năm 2013 với mục đích chính là điều tra, khảo sát và khai quật di sản văn hóa dưới nước tại Quảng Ngãi.

Tách ra từ Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương, Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Đoàn Ánh Dương đã kế thừa trên 10 năm kinh nghiệm và năng lực về nghiên cứu, khai quật khảo cổ học dưới nước của Công ty mẹ, đồng thời hợp tác chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức về khảo cổ học dưới nước của Việt Nam cũng như nước ngoài để đẩy mạnh hơn nữa công cuộc nghiên cứu Di sản văn hóa biển Quảng Ngãi.

Khai quật thành công tàu cổ 700 năm tuổi tại vùng biển Bình Châu – Bình Sơn – Quảng Ngãi, năm 2013 là kết quả nổi trội của quá trình kế thừa và hợp tác phát triển giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đoàn Ánh Dương với Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương và các cơ quan nghiên cứu khác như Trung tâm Khảo cổ học dưới nước của Viện khảo cổ học Việt Nam, Bảo tàng lịch sử Quốc gia Việt Nam và hệ thống các chuyên gia đầu ngành về Khảo cổ học và Di sản văn hóa biển.

Thành công của cuộc khai quật đó đã mở ra một trang mới về việc nghiên cứu di sản văn hóa biển mà đặc biệt là về “con đường gốm sứ trên biển” của Việt Nam, đồng thời đã đưa ra một phương pháp tiếp cận mới về vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa biển tại Việt Nam và đã được hội thảo quốc tế “Khảo cổ học dưới nước của Việt Nam và Châu Á – Thái Bình Dương – cơ hội và phát triển” đánh giá cao.

Năm 2014, Công ty thành lập Trung tâm nghiên cứu di sản văn hóa biển để tiến sâu hơn một bước nữa trong công tác nghiên cứu Di sản văn hóa biển của Quảng Ngãi. Từ năm 2013 đến nay, Công ty đã tiến hành 4 cuộc khảo sát quy mô về Di sản văn hóa biển tại vùng biển Bình Châu và Lý Sơn, đã phát hiện được nhiều Di tích Khảo cổ học dưới nước quý giá như: 02 Di tích tàu đắm tại vùng biển Lý Sơn (năm 2014); 03 vết tích tàu đắm tại vùng biển Bình Châu (năm 2014 và 2015).

Đến ngày 26/09/2016 thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Di sản tập trung vào các lĩnh vực nâng cao nhận thức và giáo dục cộng đồng, sinh kế bền vững, giám sát sức khỏe hệ sinh thái, phát triển du lịch có trách nghiệm,… nhằm triển khai hiệu quả các hoạt động thực tiễn bảo vệ môi  trường và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, địa chất, văn hóa xã hội trong Công viên địa chất Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Ngoài ra, Công ty còn thực hiện nhiều dự án bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa như:

+ Dự án Trung tâm phát huy giá trị di sản văn hóa đa năng Quảng Ngãi;

+ Dự án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản tại Đảo Bé- Lý Sơn;

+ Bảo tồn Làng Gò Cỏ – Phát huy giá trị không gian Văn hóa Sa Huỳnh;

+ Dự án Trung tâm Văn hóa đa năng – Phát huy giá trị không gian văn hóa Sa Huỳnh;

+ Bảo tồn 2 vách hố địa tầng được khai quật tại Gò Ma Vương;

+ Đề án Xây dựng và phát triển CVĐC Lý Sơn;

+ Xây dựng Bảo tàng tàu đắm cổ Cù Lao Chàm- Quảng Nam;