Tên đơn vị: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đoàn Ánh Dương

Địa chỉ: 99 Lê Trung Đình, Phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Điện thoại: (0255) 3727 339

E-mail: info@doananhduong.vn

Website: http://www.doananhduong.vn

Giấy CN ĐKKD số: 4300698230

Cấp ngày: 19/11/2012, thay đổi lần thứ 11: 27/12/2017

Do: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp.