Chi tiết

Thảm thực vật dưới nước tại đảo Bé
Mom tàu – Đảo Bé
Hòn Đụn
Ruộng hành, tỏi
Hòn Đụn
Ruộng hành, tỏi
Hòn Đụn
Hòn Đụn
Hòn Đụn
Cầu tàu An Bình
Tuyến đường nối từ cảng An Bình đến bãi tắm Tiên Sa
Tuyến đường dẫn đến rừng Cam Đàn
Hòn Đụn
Đảo Bé

Bông hành