Một trong những vấn đề thuộc các dự án Bảo tồn và Phát huy Giá trị Di sản được công ty quan tâm là yếu tố môi trường. Chính vì vậy, việc giữ gìn cảnh quan, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường tại những nơi có di sản rất được chú trọng. Công ty đã cử người tham gia học tập tại các lớp tập huấn phân loại rác thải và hội thảo quốc tế cả trong nước và quốc tế để nâng cao trình độ chuyên môn (tại Đà Nẵng vào tháng 10/2017 tại Hạ Long vào tháng 6/2018, Cát Bà tháng 9/2018, Philippines tháng 11/2018), có thành viên tham gia vào tổ chức Liên Minh Không Chất Thải (VietNam zero waste).

http://doananhduong.vn/wp-content/uploads/2018/12/tap-huan-kiem-toan-rac-thai-6.jpeg
Tập huấn rác thải tại Hạ Long – Nguồn: Trung tâm Nghiên Cứu và Bảo tồn Di Sản.
http://doananhduong.vn/wp-content/uploads/2018/12/tap-huan-kiem-toan-rac-thai-8.jpeg
 Tập huấn rác thải tại Hạ Long – Nguồn: Trung tâm Nghiên Cứu và Bảo tồn Di Sản.
http://doananhduong.vn/wp-content/uploads/2018/12/tap-huan-kiem-toan-rac-thai-9.jpeg
Tập huấn rác thải tại Hạ Long – Nguồn: Trung tâm Nghiên Cứu và Bảo tồn Di Sản.
Tập huấn rác thải tại Hạ Long – Nguồn: Trung tâm Nghiên Cứu và Bảo tồn Di Sản.
Tập huấn rác thải tại Hạ Long – Nguồn: Trung tâm Nghiên Cứu và Bảo tồn Di Sản.
http://doananhduong.vn/wp-content/uploads/2018/12/tap-huan-kiem-toan-rac-thai-1.jpeg
Nói không với chất thải nhựa – Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Di Sản.
http://doananhduong.vn/wp-content/uploads/2018/12/tap-huan-kiem-toan-rac-thai-9.jpg
Hội thảo quốc tế “ VietNam Zero waste” tại Đà Nẵng- Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Di Sản.
http://doananhduong.vn/wp-content/uploads/2018/12/tap-huan-kiem-toan-rac-thai-8.jpg
Hội thảo quốc tế “ VietNam Zero waste” tại Đà Nẵng- Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Di Sản.
http://doananhduong.vn/wp-content/uploads/2018/12/tap-huan-kiem-toan-rac-thai-3-1.jpg
Kiểm toán chất thải tại Cát Bà- Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Di Sản.
http://doananhduong.vn/wp-content/uploads/2018/12/tap-huan-kiem-toan-rac-thai-3.jpg
Kiểm toán chất thải tại Cát Bà- Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Di Sản.

Việc kiểm toán chất thải sẽ đánh giá được trình độ cũng như tuyền được kiến thức về môi trường của người dân trong khu vực dự án, đồng thời thu thập được các thông tin về hiện trạng môi trường, cung cấp cơ sở thông tin, cơ sở dữ liệu nhằm đưa ra các phương án để khắc phục các hiện trạng cần xử lý, ngăn ngừa được các nguy cơ về sự cố môi trường ngắn hạn cũng như dài hạn.

Qua các lớp tập huấn, công ty đã áp dụng kiểm toán chất thải trong các cộng đồng thuộc phạm vi dự án thuộc tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể là Đảo Bé, Lý Sơn và Sa Huỳnh, Đức Phổ để tính toán thành phần, khối lượng chất thải, phục vụ cho việc xây dựng phương án xử lý rác thải, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh môi trường sạch sẽ, trong lành trong phạm vi khu vực dự án, nhằm phát triển theo định hướng du lịch cộng đồng, lấy người dân bản địa làm chủ thể để phát triển.

http://doananhduong.vn/wp-content/uploads/2018/12/tap-huan-kiem-toan-rac-thai-2.jpg
Kiểm toán chất thải hộ gia đình- Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Di Sản.
http://doananhduong.vn/wp-content/uploads/2018/12/tap-huan-kiem-toan-rac-thai-4.jpg
Kiểm toán chất thải hộ gia đình- Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Di Sản.

ĐẶNG CÔNG HẬU – TT NC&BT DS