Doanh nghiệp xã hội (DNXH) đang chứng tỏ là một trong các phương phức giải quyết các vấn đề xã hội một cách bền vững, nhất là trong bối cảnh nguồn lực của Nhà nước để giải quyết các vấn đề xã hội hạn hẹp. Xuất phát từ mục tiêu vì cộng đồng, vì xã hội, Công ty Đoàn Ánh Dương đồng hành và góp phần trong việc giải quyết các vấn đề về xã hội như bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và phát triển sinh kế cộng đồng…

Doanh nghiệp xã hội đầu tư phát triển mô hình điều phối

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đoàn Ánh Dương (Doanh nghiệp Xã hội) là đơn vị chủ thể quản lý điểm du lịch “Thành cổ Quảng Ngãi”. Doanh nghiệp đã và đang hợp tác với đa dạng các đối tác là cá nhân, đơn vị, tổ chức xã hội, nghề nghiệp; doanh nghiệp, nhà khoa học và các cơ quan quản lý nhà nước trong và ngoài tỉnh để tổ chức cung cấp các sản phẩm, dịch vụ văn hóa – du lịch tại Thành cổ Quảng Ngãi. Từ đó, tập trung đầu tư phát triển mô hình điều phối các bên liên quan, tham gia tích cực vào việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản, biến Thành cổ Quảng Ngãi thành một Quảng Ngãi thu nhỏ, cung cấp đa dạng các sản phẩm hữu hình (ẩm thực, sản phẩm OCOP, hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ…) và dịch vụ trải nghiệm nghề truyền thống, trò chơi dân gian, hoạt động vui chơi giải trí mang đậm tính giáo dục trong phạm vi Thành cổ Quảng Ngãi cả ngày.

Một góc Khu dịch vụ trải nghiệm văn hóa Thành Cổ Quảng Ngãi
Một góc Điểm du lịch Thành Cổ Quảng Ngãi

Tập trung giải quyết các vấn đề về môi trường

Vấn đề quan tâm đầu tiên với vai trò là doanh nghiệp xã hội của Công ty Đoàn Ánh Dương là các vấn đề về môi trường và bảo vệ môi trường. Trước tình trạng tàn phá tài nguyên thiên nhiên, dẫn đến thiên tai, lũ lụt xảy ra hàng năm, cần tìm ra nguyên nhân và có giải pháp để khắc phục. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên là do đại bộ phận người dân thiếu kiến thức và mô hình bảo tồn thiên nhiên. Nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường còn thấp. Hiện nay, các địa phương vẫn còn chú trọng vào giải pháp xử lý rác thải mà chưa đề cao công tác giảm thiểu phát sinh rác thải, chất thải tại nguồn.

Dự án phân loại rác và làm phân compost tại Thành cổ Quảng Ngãi

Dự án phân loại rác và làm phân compost tại Thành cổ Quảng Ngãi

Hoạt động của Công ty Đoàn Ánh Dương sẽ góp phần lan tỏa đến cộng đồng thói quen giảm thiểu phát thải, phân loại rác tại nguồn và tái sử dụng tài nguyên. Công ty sẽ đưa các nội dung về kiến thức, kỹ năng liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan, môi trường vào các sản phẩm, dịch vụ nhằm phát triển loại hình du lịch học tập đến đông đảo công chúng. Sau đó, tiến hành mở rộng xây dựng mô hình kinh tế gắn với bảo tồn thiên nhiên đến các địa phương khi Công ty có lợi nhuận.

Kết nối cộng đồng địa phương phát triển sản phẩm, dịch vụ

Cộng đồng địa phương bày bán sản phẩm trong Chợ phiên văn hoá tại Thành cổ Quảng Ngã

Cộng đồng địa phương bày bán sản phẩm trong Chợ phiên văn hoá tại Thành cổ Quảng Ngãi

Ngoài các hoạt động bảo vệ môi trường, một doanh nghiệp xã hội với bề dày kinh nghiệm nghiên cứu và thực hiện các chương trình, dự án bảo tồn, phát huy giá trị tài nguyên thiên nhiên hơn 30 năm, Công ty nhấn mạnh giải quyết các vấn đề về xã hội, phát triển sinh kế địa phương. Với cách tiếp cận bảo tồn và tư duy hệ thống, Công ty đã xây dựng mô hình kinh doanh bài bản trên cơ sở khoa học và vì lợi ích cộng đồng. Trong đó, điểm đặc biệt là Công ty đặt cộng đồng bản địa làm chủ thể để phát triển bền vững.

Người đồng bào Hrê tổ chức dệt thổ cẩm và trưng bày sản phẩm tại Thành cổ Quảng Ngãi

Phần lớn các sản phẩm – dịch vụ do cộng đồng tham gia tổ chức cung cấp cho du khách dựa trên sự điều phối, hỗ trợ của Công ty Đoàn Ánh Dương. Chú trọng xây dựng mạng lưới đối tác là người địa phương nhằm giúp họ phát huy vai trò làm chủ, tự quyết định kế hoạch phát triển sản phẩm, dịch vụ mình đã đăng ký, tạo động lực nảy sinh sáng kiến cộng đồng, thúc đẩy các chương trình, dự án phát triển sinh kế tại địa phương gắn với giá trị văn hóa bản địa.

Với sứ mệnh đã đặt ra, doanh nghiệp xã hội là điều kiện thuận lợi và phù hợp để Công ty Đoàn Ánh Dương kết nối nguồn ngoại lực đa dạng để hỗ trợ phát triển cộng đồng làm kinh tế một cách bền vững, giải quyết những vấn đề môi trường, xã hội, giảm gánh nặng cho nhà nước.