Công ty Đoàn Ánh Dương là đơn vị tiên phong đầu tư vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản tại Việt Nam.

Màu sắc chủ đạo trên Logo Công ty là màu nâu – màu của đất, của quê hương tượng trưng cho sự ổn định, bền vững, sự tin cậy, trách nhiệm và thân thiện.

Logo được thiết kế hình tròn tượng trưng cho hình ảnh mặt trời và trái đất. Mặt trời luôn tỏa sáng rực rỡ, mang sức mạnh và nguồn năng lượng tồn tại vô hạn có ở khắp mọi nơi. Hình ảnh trái đất chứa đựng tất cả các giá trị di sản văn hóa, địa chất, con người… mà Công ty hướng đến bảo tồn. Đặc biệt, hoa văn dấu triện bao bọc xung quanh là họa tiết hoa văn cổ mang đậm bản sắc văn hóa của người Việt.

Logo nổi bật lên hình ảnh một con thuyền đang rẽ sóng vươn ra biển khơi, biểu tượng cho ý chí, khát khao tìm kiếm, gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản. Con thuyền trên biển thể hiện quá trình khai quật khảo cổ học dưới nước tìm ra các giá trị di sản tàu đắm, di sản văn hóa trên vùng biển Việt Nam.

Từ điểm xuất phát là hành trình khai quật tàu đắm cổ, Công ty Đoàn Ánh Dương vẫn luôn tiếp tục hành trình tiên phong nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản như Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh, Không gian Văn hóa Sa Huỳnh… Cùng với những di sản tàu đắm cổ đang sở hữu, Công ty lấy di sản và cộng đồng bản địa làm chủ thể để phát triển du lịch tạo sinh kế bền vững.

Dòng chữ “Heritage Studies & Tourism” – khẳng định sứ mệnh của Đoàn Ánh Dương là bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá thông qua giáo dục và phát triển du lịch, xây dựng điểm đến mang tầm quốc gia và quốc tế.

Doan Anh Duong J.S.C