1. Thông tin dự án:

  • Địa điểm: Xã An Bình – Huyện Lý Sơn – Tỉnh Quảng Ngãi
  • Diện tích: 2,64 ha
  • Tổng mức đầu tư: 64,58 tỷ đồng chia thành 2 giai đoạn

+ Giai đoạn 1: 9.216.577.000 VND: Bao gồm các hoạt động bảo vệ nguyên trạng giá trị khu vực và công tác cộng đồng trên Đảo Bé.

+ Giai đoạn 2: 55.359.565.000 VND: Bao gồm hoạt động xây dựng và phát triển công viên địa chất tại Đảo Bé.

2. Hạng mục đầu tư dự kiến:

  • Đầu tư các dịch vụ công:

+ Thu gom, vận chuyển rác thải đảo Bé, bảo vệ môi trường;

+ Phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, địa chất;

+ Bảo tồn hệ sinh thái biển, cứu hộ cứu nạn;

+ Truyền thông, giáo dục cộng đồng, phát triển sinh kế.

  • Xây dựng công trình văn hóa, công cộng trên đảo:

+ Khu văn hóa Đa Năng:

+ Nhà trưng bày di sản văn hóa vật thể và phi vật thể

+ Nhà điều hành, nhà lưu trú

+ Vườn hoa cây xanh và khu vực ngoài trời

+ Đường giao thông, sân bãi.

Kỳ quan hòn Đụn – đảo Bé (Lý Sơn)

3. Tổng quan chung về dự án:

Với mục tiêu bảo tồn toàn bộ giá trị tiềm năng, nguyên trạng của Đảo Bé gồm di sản địa chất, di sản văn hóa, môi trường tự nhiên, môi trường nhân văn trên đảo và mặt nước; xây dựng Đảo Bé nói riêng và Lý Sơn nói chung trở thành tâm điểm của Công Viên Địa chất của quốc gia và toàn cầu. Theo thông báo số 152-TB/TU của thường trực Tỉnh Ủy đã cho phép công ty lập dự án đầu tư bảo tồn khẩn cấp Đảo Bé, huyện đảo Lý Sơn. Dự án sau được đổi tên thành Dự án Bảo tồn và Phát huy giá trị Di sản tại Đảo Bé – Lý Sơn.

Đảo bé (Lý Sơn) nhìn từ vệ tinh

Dự án hướng đến cộng đồng người dân làm chủ thể cho sự phát triển, người dân được hướng dẫn tham gia vào công tác bảo tồn di sản, phát triển du lịch bền vững, khai thác tiềm năng, giá trị di sản, môi trường để nâng cao đời sống cộng đồng. Đồng thời tạo cơ hội để góp phần vào việc thúc đẩy sự phát triển của du lịch văn hóa địa phương, tăng cường sự hiểu biết, tôn trọng, ý thức bảo vệ của khách thăm quan đối với các điểm du lịch và cộng đồng địa phương. Bên cạnh đó, từng bước tôn tạo môi trường tự nhiên, văn hóa trên đảo, phục hồi hệ sinh thái biển, bảo vệ môi trường, thu gom rác thải trên cạn và phạm vi xung quanh bờ biển Đảo Bé.