DOANANHDUONG.VN THUỘC QUYỀN SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐOÀN ÁNH DƯƠNG. KHI TRUY CẬP, SỬ DỤNG DOANANHDUONG.VN, QUÝ KHÁCH ĐÃ MẶC NHIÊN ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỀ RA Ở ĐÂY. DO VẬY ĐỀ NGHỊ QUÝ KHÁCH ĐỌC VÀ NGHIÊN CỨU KỸ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TIẾP.

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Chấp thuận các Điều kiện sử dụng

Khi sử dụng DOANANHDUONG.VN của Công ty CP ĐTPT Đoàn Ánh Dương, Quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng (sau đây gọi tắt là “Điều kiện sử dụng”) được quy định dưới đây. Để biết được các sửa đổi mới nhất, Quý khách nên thường xuyên kiểm tra lại “Điều kiện sử dụng”. DOANANHDUONG.VN có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Điều kiện sử dụng” tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu Quý khách vẫn tiếp tục sử dụng DOANANHDUONG.VN sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là Quý khách đã chấp thuận các thay đổi đó.

2. Tính chất của thông tin hiển thị

Các nội dung hiển thị trên DOANANHDUONG.VN nhằm mục đích cung cấp thông tin về các hoạt động, tin tức – sự kiện liên quan tới các dự án của Công ty CP ĐTPT Đoàn Ánh Dương nói riêng và các đơn vị liên quan nói chung, về dịch vụ kinh doanh đi kèm, cũng như các dịch vụ bổ trợ khác liên quan đến du lịch, lữ hành.

3. Miễn trừ trách nhiệm

KHI TRUY CẬP VÀO DOANANHDUONG.VN, QUÝ KHÁCH MẶC NHIÊN ĐỒNG Ý RẰNG DOANANHDUONG.VN, CÁC ĐỐI TÁC VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA HỌ KHÔNG CHỊU BẤT CỨ TRÁCH NHIỆM NÀO LIÊN QUAN ĐẾN THƯƠNG TẬT, MẤT MÁT, KHIẾU KIỆN, THIỆT HẠI TRỰC TIẾP HOẶC THIỆT HẠI GIÁN TIẾP DO KHÔNG LƯỜNG TRƯỚC HOẶC DO HẬU QUẢ ĐỂ LẠI DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO PHÁT SINH HAY CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC: (1) SỬ DỤNG CÁC THÔNG TIN TRÊN DOANANHDUONG.VN; (2) CÁC TRUY CẬP KẾT NỐI TỪ WEBSITE NÀY; (3) ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ ĐIỆN TỬ;

Các điều kiện và hạn chế nêu trên chỉ có hiệu lực trong khuôn khổ pháp luật hiện hành.

4. Quyền sở hữu trí tuệ 

DOANANHDUONG.VN và mọi nội dung xếp đặt, hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của Công ty CP ĐTPT Đoàn Ánh Dương. Mọi sử dụng, trích dẫn phải không gây thiệt hại cho DOANANHDUONG.VN và đều phải tuân thủ các điều kiện sau: (1) Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại; (2) Các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ như đã thể hiện trong phiên bản gốc; và (3) Mọi sản phẩm, công nghệ hay quy trình được sử dụng hay hiển thị tại DOANANHDUONG.VN đều có thể liên đới đến bản quyền hay sở hữu trí tuệ khác của DOANANHDUONG.VN.

5. Điều chỉnh và sửa đổi

DOANANHDUONG.VN bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa  hoặc chấm dứt hoạt động của DOANANHDUONG.VN vào bất cứ thời điểm nào.

6. Luật điều chỉnh và cơ quan giải quyết tranh chấp

Điều kiện sử dụng này được điều chỉnh bởi luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt nam. Tòa án nước Cộng hòa Xã  hội Chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan duy nhất có thẩm quyền giải quyết tất cả các tranh chấp có liên quan.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy chúng tôi cam kết nổ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của bạn.

Chính sách bảo mật mô tả cách thức chúng tôi thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi bạn sử dụng dịch vụ của DOANANHDUONG.VN. Bạn đồng ý sử dụng dịch vụ của DOANANHDUONG.VN, có nghĩa là bạn hoàn toàn đồng ý với các nội dung chúng tôi nếu trong Chính sách bảo mật này. Chúng tôi có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên DOANANHDUONG.VN, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải.

1. Thông tin chúng tôi thu thập

Để có thể sử dụng đầy đủ các tiện ích trên DOANANHDUONG.VN, bạn cần phải cung cấp các thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau về bạn:

 • Họ tên.
 • Địa chỉ e-mail.

Địa chỉ IP (Internet Protocol), loại trình duyệt web (Browser), tốc độ đường truyền, số trang bạn xem, thời gian bạn viếng thăm, những địa chỉ mà Browser này truy xuất đến.

2. DOANANHDUONG.VN bảo vệ và lưu trữ thông tin của bạn như thế nào?

Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn trên máy chủ, chúng tôi bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. DOANANHDUONG.VN thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin, và chúng tôi chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống DOANANHDUONG.VN.

3. Sử dụng thông tin của bạn

Mục tiêu của DOANANHDUONG.VN là mang lại cho khách hàng một dịch vụ tốt nhất trên Internet một cách hiệu quả, tối ưu về các hoạt động, chi phí và thời gian. Vì vậy, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn nhằm:

 • Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của bạn.
 • Gửi email thông báo các chương trình, sự kiện tiêu biểu của chúng tôi.
 • Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng website DOANANHDUONG.VN.
 • Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm được nêu trong Quy định sử dụng.
 • Đo lường và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi.
 • So sánh, đối chiếu tính chính xác của thông tin mà bạn cung cấp với bên thứ ba

4. Tiết lộ thông tin của bạn

Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp dưới đây:

 • Chúng tôi được bạn đồng ý tiết lộ những thông tin này.
 • Bên thứ ba mà bạn ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn.
 • Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp.
 • Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác.
 • Cho các bên thứ ba khác mà chúng tôi có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ trên DOANANHDUONG.VN hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến DOANANHDUONG.VN.

Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, chúng tôi sẽ không công bố thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nào khác trừ khi chúng tôi hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

5. Quản lý thông tin trên website

Bạn KHÔNG THỂ truy cập, sửa chữa và cập nhật thông tin của mình trên website DOANANHDUONG.VN. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến tính chính xác và hợp pháp của thông tin bạn đưa lên website DOANANHDUONG.VN.