1. Thông tin về dự án

– Tên dự án: Bảo tồn Làng Gò Cỏ và Phát huy giá trị Không gian văn hóa Sa Huỳnh

– Địa điểm thực hiện dự án: Tại khu vực Làng Gò Cỏ (thôn Long Thạnh 2) và một phần thôn Thạnh Đức 1 thuộc xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

– Tổng diện tích khu vực: 25.200 m2

Tổng mức đầu tư: 83.575.908.281

– Hình thức đầu tư: Đầu tư theo hình thức Xã hội hóa và kết hợp dịch vụ công theo đơn đặt hàng của cơ quan Nhà nước.

  1. Hạng mục đầu tư

a. Đầu tư công trình khu văn hóa đa năng

– Xây dựng trung tâm thông tin du khách

– Khu lưu trú

      – Khu dịch vụ văn hóa

      – Khu nhà vệ sinh công cộng

      – Vườn hoa, công viên cây xanh và khu trưng bày ngoài trời

      – Đường giao thông và sân bãi công cộng.

b. Đầu tư các dịch vụ công

– Đầu tư bảo tồn và phát huy các giá trị địa chất, văn hóa – lịch sử

      – Đầu tư bảo tồn hệ sinh thái trên cạn

      – Đầu tư thu gom, xử lý rác thải

      – Đầu tư công tác cứu hộ, cứu nạn

      – Đầu tư công tác truyền thông, giáo dục cộng đồng.

  1. Tiến độ thực hiện dự án
  • Từ 05/2017 – 2018

– Tổ chức truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng

– Liên kết chuyên gia trong và ngoài nước khảo sát, nhận định giá trị di sản.

  • Từ năm 2019 – 2021

– Thực hiện công tác bảo tồn.

– Thi công các công trình đầu tư nghiên cứu, bảo tồn, xúc tiến du lịch và cải thiện sinh kế cộng đồng, ứng dụng các mô hình kinh tế bền vững.

– Triển khai thi công các công trình bao gồm hạ tầng kỹ thuật, cây xanh công viên, nhà điều hành, khu trung tâm thông tin, khu lưu trú và các công trình văn hóa khác.

– Hoàn thành các hạng mục còn lại.

  • Từ năm 2022 – 2025

Tiếp tục hoàn thiện nội dung, tổ chức hoạt động cho khu văn hóa đa năng và tăng cường các công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản, cải thiện sinh kế cộng đồng.

  1. Mục đích và ý nghĩa của dự án

Làng Gò Cỏ là tất cả những bằng chứng của một di sản cực kỳ quan trọng đó là “không gian văn hóa Sa Huỳnh”. Dự án bảo tồn nguyên trạng các điểm di tích, văn hóa dân gian và bảo tồn văn hóa phi vật thể. Từng bước tôn tạo môi trường tự nhiên, đầu tư các công trình văn hóa, công cộng thân thiện với môi trường thiên nhiên, phục hồi hệ sinh thái.

Đầu tư vào việc phát huy nội lực của địa phương, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc tham gia bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp với khu bảo tồn nhằm mở ra cơ hội để phát huy tốt nhất vai trò của các bên liên quan.

Xây dựng khu vực làng Gò Cỏ trở thành điểm phát huy giá trị di sản văn hóa, địa chất; là khu vực phát triển bền vững dựa vào kinh tế bảo tồn, là điểm đến nổi tiếng về du lịch cộng đồng, tạo động lực thúc đẩy phát triển đa ngành, kết nối phát triển các khu vực lân cận và cả Công viên địa chất của Quảng Ngãi.

  1. Hình ảnh của dự án
http://doananhduong.vn/wp-content/uploads/2018/11/du-an-bao-ton-lang-go-co-8.jpg
Làng Gò Cỏ (st)