Chi tiết

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Đoàn Ánh Dương là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong công tác bảo tồn. Với mục tiêu phát huy các giá trị di sản và đặt cộng đồng người dân làm chủ thể, mọi công tác bảo tồn phải thông qua người dân bằng phương pháp tham vấn cộng đồng lấy ý kiến của chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư. Nhiệm vụ của Công ty, giúp người dân phát huy được những giá trị hiện có tại địa phương theo phương châm :” Dân biết, dân hiểu, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”

http://doananhduong.vn/wp-content/uploads/2018/12/tham-van-cong-dong-o-sa-huynh-2.jpg
Hình ảnh của các đợt tham vấn cộng đồng tại Sa Huỳnh KDC số I – Long Thạnh II (xóm Cỏ).
http://doananhduong.vn/wp-content/uploads/2018/12/tham-van-cong-dong-o-sa-huynh-8.jpg
Hình ảnh của các đợt tham vấn cộng đồng tại Sa Huỳnh KDC số I – Long Thạnh II (xóm Cỏ).

Từ tháng 06 đến tháng 09 năm 2018, Công ty đã tổ chức tham vấn, lấy ý kiến của cộng đồng người dân nằm trong khu vực dự án tại 2 xã Phổ Khánh và Phổ Thạnh về dự án ”Bảo tồn Làng Gò Cỏ và phát huy giá trị Không gian Văn hóa Sa Huỳnh” và ” Trung tâm Văn hóa Đa năng Phát huy giá trị Không gian Văn hóa Sa Huỳnh” . Tham dự 7 cuộc họp tham vấn có 774 người là đại diện chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư các thôn Phú Long, Diên Trường (Phổ Khánh); Long Thạnh 1, Long Thạnh 2, Thạnh Đức (Phổ Thạnh).Thêm vào đó để bổ sung thông tin vào dự án, Công ty đã tổ chức thêm 2 đợt tham vấn cộng đồng đối với khu dân cư số 1 và khu dân cư số 2 (thôn Long Thạnh 2 – Phổ Thạnh); khu dân cư số 1 (thôn Long Thạnh 1 – Phổ Thạnh).

http://doananhduong.vn/wp-content/uploads/2018/12/tham-van-cong-dong-o-sa-huynh-6.jpg
Hình ảnh của các đợt tham vấn cộng đồng tại Sa Huỳnh KDC số II – Long Thạnh II (xóm Cát).

Sau khi tổ chức tham vấn cộng đồng tại 2 xã Phổ Khánh và Phổ Thạnh, chính quyền địa phương và người dân tại khu vực dự án đã hoàn toàn nhất trí và đồng tình cho dự án được thực hiện. Người dân mong muốn Công ty sớm tiến hành thực hiện dự án để người dân có thể thấy được và cùng nhau phát triển du lịch tại địa phương. Để con cháu của họ không phải đi làm ăn xa và có thể quay trở về làm việc tại quê hương. Mọi người cùng nhau đoàn kết thực hiện công tác bảo tồn để phát triển quê hương giàu mạnh.

http://doananhduong.vn/wp-content/uploads/2018/12/tham-van-cong-dong-o-sa-huynh-7.jpg
Hình ảnh của các đợt tham vấn cộng đồng tại Sa Huỳnh KDC số I – Long Thạnh I(Bầu Tây).

NGUYỄN HỮU HỘI – TT NC&BT DS