Địa chỉ: 99 Lê Trung Đình, Tp Quảng Ngãi
Điện thoại: 0255 3727339

Hoạt động

Dự án

Tin tức – Sự kiện

Kết nối với chúng tôi

Social Media

LAVA – khám phá di sản địa chất http://doananhduong.vn/wp-content/uploads/2019/01/lava-kham-pha-di-san-dia-chat-3-1.jpg
Các bạn chỉ cần đến LAVA, còn lại cứ để LAVA lo nhé… 🌋🌋 ✅ Cùng nhau đến LAVA để chụp hình,...
LAVA – KHÁM PHÁ DI SẢN ĐỊA CHẤT http://doananhduong.vn/wp-content/uploads/2019/01/lava-kham-pha-di-san-dia-chat-3-4.jpg
LAVA – cái tên bắt nguồn từ cảm hứng dung nham núi lửa. LAVA nằm ở trung tâm thành cổ...
LAVA – khám phá di sản địa chất
Hãy đến với LAVA – nơi giúp bạn hiểu được sự lồng ghép của di sản địa chất vào từng...
LAVA – khám phá di sản địa chất http://doananhduong.vn/wp-content/uploads/2019/01/lava-kham-pha-di-san-dia-chat-8.jpg
Duy nhất tại #LAVA – 99 Lê Trung Đình, Tp. Quảng Ngãi – Bạn có thể vừa thưởng thức những món nước...